Bom staat op springen bij Zandvoortse brandweer - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Bom staat op springen bij Zandvoortse brandweer

VRK
BOM STAAT OP SPRINGEN BIJ ZANDVOORTSE BRANDWEER.ZANDVOORT – Nadat er zowat een jaar is gesteggeld over hoe de bezuinigingen bij de Veiligheids Regio Kennemerland moesten worden doorgevoerd met zogeheten menukaarten, heeft het dagelijkse bestuur van de VRK een opmerkelijke beslissing genomen. Terwijl het Zandvoortse korps als beste jongetje van de klas altijd een sluitende begroting en de zaak op orde had, worden zij nu als beloning voor het opgaan in de VRK onevenredig gestraft met het uitfaseren van de ladderwagen. De verslagenheid is groot en de actiebereidheid nog groter. Maar de geest blijft nog even in de fles.

Door Cor Draijer

Het hele verhaal rondom de VRK begint zich te ontpoppen als een slecht theaterstuk. Er spelen veel belangen binnen de Kennemerlandse Veiligheidsregio en Zandvoort is daar maar één van de poppetjes in. Een klein poppetje met een zak geld wat langzaam ondersneeuwt. De doelstelling van de VRK, als onderdeel van de landelijke veiligheidsregio’s, is om de fysieke veiligheid te borgen. Dit is inmiddels wettelijk vastgelegd in een wet die medio 2009 is ingevoerd. De Veiligheidsregio’s zijn ingedeeld naar voorbeeld van de politieregio’s, o.a. vanwege de veel voorkomende samenwerking tussen brandweer, ambulance en politie en deze veiligheidsregio’s richten zich op de organisatie voor rampen en crisisbeheersing.

In Zandvoort zou niks veranderen
Echter, volgens zegslieden binnen de Zandvoortse brandweer is de VRK als organisatie op z’n zachtst gezegd mislukt en blijft het een koers varen naar onbekende bestemming. Men dacht in het groot en verwoordde dit in termen van professionalisering, slagkracht, efficiëntie etc. etc. Om nog maar te zwijgen over de mededeling dat de VRK zich wilde plaatsen in de landelijke top 3 voor wat betreft de rampenbestrijding, waarbij de grote vraag rijst hoeveel dit wel niet gekost heeft. De uitspraken tijdens voorlichtingsavonden en oefenavonden bij de Zandvoortse brandweer door diverse hooggeplaatste officieren dat er voor het korps Zandvoort niets zou veranderen, kunnen de Zandvoortse brandweermannen zich allemaal nog goed voor de geest halen. Overigens werd deze opmerking destijds met enig wantrouwen ontvangen door de Zandvoortse brandweerlieden. Terecht blijkt nu.


De ladderwagen bij de gemeentelijke remise in Zandvoort-Noord

Straks een superkazerne?
De enorme tekorten bij de VRK hebben diverse oorzaken maar volgens ingewijden is de hoofdoorzaak van het financieel probleem bij de VRK het destijds instappen van een aantal brandweerkorpsen met een boekhouding die niet kloppend bleek te zijn. Daardoor gaat de gemeente Zandvoort in de contributie mee betalen aan deze schulden middels het wegbezuinigen op termijn van de ladderwagen. Vrijwilligers vrezen het ergste want wat volgt hierna? Mogelijk dat er in de toekomst één van de twee Tankautospuiten wordt wegbezuinigd of misschien wel een ploeg vrijwilligers. Of mag straks de ladderwagen blijven maar moet er dan maar één van de tankauto’s weg? Of wordt er straks in Haarlem een superkazerne gebouwd onder het motto “Doe centraal wat centraal kan en lokaal wat lokaal moet.”? Want waar eindigt het met de brandweer en gaan we niet dezelfde kant op als met de voormalige reservepolitie van Zandvoort, een korps wat inmiddels ook al niet meer bestaat.

Aanrijtijden zullen omhoog gaan
Met een nieuw te bouwen kazerne in Zandvoort-Noord is de situering in Zandvoort straks centraler en dus kan men de taak met minder mensen en dus ook minder materiaal af. En bij calamiteiten zoals een uitslaande duinbrand over 80 hectare, daarvoor worden toch gewoon de omliggende brandweerkorpsen voor ingeschakeld? Dat omalief in een portiekflat op 3 hoog geroosterd kan worden door een stevige binnenbrand, dat is dan maar het risico van het wonen in een portiekflat en kunt u dus beter niet doen. Want in Zandvoort staat straks geen ladderwagen meer, die moet zich eerst vanuit Haarlem op zondagmiddag over een geblokkeerde Zeeweg over de fietspaden begeven en dan maar hopen dat de bestuurder van die wagen weet dat er ook een busweg is. Branden met levensgevaar vinden natuurlijk niet plaats op een dinsdagochtend als er niks te doen is. De aanrijtijden voor branden met levensgevaar zullen dus op termijn verhoogd gaan worden. Straks hebben we in Zandvoort niet meer het cijfer acht of negen maar een mager zesje voor de veiligheid. En alleen omdat men bij de VRK bij de top-3 wilde horen van beste veiligheidsregio’s in Nederland. Het klinkt als een puberfrustratie en dat heeft klauwen met geld gekost.


Ladderwagen “Jaap Zeepvat” van de Zandvoortse brandweer

Financiële controle was niet in orde
Toen het eenmaal bekend werd dat de VRK in zwaar weer terecht was gekomen in het interne informatieblad van de VRK, werd toegegeven dat sinds de oprichting van de VRK de financiële controle niet in orde bleek te zijn. Er heeft dus een manager zitten te slapen en er is niet aan de spreekwoordelijke koperen brandweerbel getrokken. Dit alles terwijl de organisatie van goed naar zeer goed zou zijn gegaan, “het woord Professionaliteit stond hoog in het vaandel maar langzaam brokkelt het Bastion VRK af tot een zielig hoopje ellende wat ten koste gaat van de veiligheid in Zandvoort.”, aldus ingewijden van het Zandvoortse brandweerkorps. De brandweermensen in Zandvoort maar ook elders in de veiligheidsregio voelen zich verkeerd voorgelicht waardoor het vertrouwen in de het Dagelijks Bestuur van de VRK tot een dieptepunt is gedaald.

Gemaakte keuzes niet ten gunste van de veiligheid in Zandvoort
Tegen de adviezen en de uitdrukkelijke wensen in van de Zandvoortse politiek heeft het bestuur van de VRK toch anders besloten. Om nog maar te zwijgen over het inmiddels terugdraaien van eerder genomen beslissingen ten gunste van de Haarlemse brandweerlieden m.b.t. duikwagen, ladderwagen Haarlem Oost en de bijbehorende vrijwilligers Oost. Want dat kan dan blijkbaar wel omdat Zandvoort nu toch inlevert en er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt. Duidelijk wordt nu dat die keuzes niet ten gunste van de veiligheid in Zandvoort zijn. Het komt er op neer met die hele VRK dat Zandvoort steeds meer betaald voor een steeds soberdere dienstverlening op het gebied van de veiligheid in de badplaats. Het beste voor Zandvoort zou misschien nog zijn dat de Zandvoortse brandweer uit de VRK wordt gewrikt en weer gewoon zelfstandig wordt. Zoals het altijd was en zo slecht was dat niet; Beverwijk en Heemstede zullen dit beamen want ook de brandweerkorpsen uit deze plaatsen krijgen in 2012 al te maken met wegbezuinigde redvoertuigen. En daar ben je als gemeente dan maar mooi klaar mee.

Politiek besluit wordt gewoon genegeerd
Het Algemeen Bestuur van de VRK, bestaande uit de 10 burgemeesters van de deelnemende gemeenten, heeft ook nog eens te maken met het Dagelijks Bestuur van de VRK en daar zit de burgemeester van Haarlem in als voorzitter, de burgemeester van Haarlemmermeer als vicevoorzitter en voorts de burgemeester van Velsen en twee wethouders van resp. Heemskerk en Bloemendaal. Dus de invloed die Zandvoort kan uitoefenen om de ladderwagen voor Zandvoort te behouden is natuurlijk minimaal. Het meest kwalijke in het hele verhaal is echter dat er een politiek besluit in Zandvoort over genomen is en dat is dat de wagen voor Zandvoort behouden blijft. En die beslissing is gewoon door het VRK-bestuur naast zich neer gelegd. Geen wonder dat er geen vertrouwen meer is bij de vrijwilligers van de Zandvoortse brandweer in het Dagelijks Bestuur van de VRK.
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud