De coalitie VVD – OPZ – PVDA van 2006-2010 - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

De coalitie VVD – OPZ – PVDA van 2006-2010

Gemeente > Beleidsstukken
De coalitie VVD – OPZ – PVDA van 2006-2010
Wat heeft het bestuur ervan gebakken? De coalitie van VVD, OPZ en PvdA.


Allereerst is het heel vreemd dat de VVD met twee kandidaten de laatste verkiezingen heeft gewonnen met een tegengesteld standpunt!
Hr. van Praag wil de Middenboulevard, rigoreus verbouwen en vernieuwen , Hr. Tates wil alleen maar iets in dat gebied als 75 % van de bewoners het er mee eens is. (In feit dus niks willen). Daarbij komt nog dat de Wethouder van de OPZ het oorspronkelijke plan, een heel goed plan vond en vindt, inclusief de bewonersgaranties. Hier ligt de kiem van het oncollegiaal bestuur “ieder voor zich en God voor ons allen”.

Het gevolg is dat men meer met zichzelf bezig is dan met het gene waar ze voor gekozen waren, namelijk, het goed besturen van een gemeente. Citaat van de secretaris van de VVD 14 oktober 2006: “we zijn belazerd , we zijn bedonderd en wat ons na al die jaren nog verwondert is dat uw neus niet groeit al wordt u honderd”.

De gevolgen:

- Het huidige bestuur heeft vergunningen verstrekt waar dat niet mag of kan.

- Contracten met derden veranderd zonder afweging of rekening houdend met de gevolgen.

- Inkomsten laten vallen en uitgaven gedaan zonder toestemming van de raad die het budgetrecht heeft.

- Onroerend goed gekocht en verkocht zonder gedegen motivering of zekerheden.

- Een raadslid wat niet in de raad mag zitten, laten zitten (belangenverstrengeling) .

- Bouwproject laten starten zonder definitief bestemmingsplan.

- Via een collegebesluit hoogbouw toe te staan , zonder overleg met de andere bevoegde overheid.

- Daar vooral waar de VVD hamerde op degelijke partners in projecten de degelijke partners de deur uit te zetten

- (Vesteda, Bank Nederlandse Gemeenten).

- Het voor elkaar heeft gekregen om tientallen ondernemers zonder vergunning te laten exploiteren.

- Onnodig ernstig conflict rond de busbaan laten ontstaan.

- Zonder overeenkomst met belanghebbende een rotonde laten bouwen, die niet af is en daarom een bedreiging voor de verkeersveiligheid.

- We nog steeds niet weten hoe het nu verder gaat met het museum, ondanks rapporten, plannen en onderzoeken.

- Het produceren van twee rammelende bestemmingsplannen.

- Het middenboulevard project een langdurig bedroevend proces is, van draaien keren, en nu per saldo heel veel geld gekost heeft met zeer weinig concreet resultaat ( alleen de omtrek)

- Het de vraag is of de VROM inspectie en Prov.Noord-Holland akkoord gaan met de huidige gang van zaken.

- Daar waar de VVD absoluut geen hoogbouw op de boulevard toestonden dat nu , samen met coalitiepartners, wel toestaan.

- Het huidige bestuur de privaat publieke samenwerkingsgedachte heeft laten vallen zonder duidelijke toestemming van de raad en de gevolgen niet te overzien zijn.

- Beleidsnota’ geproduceert zonder uitvoeringsplan en/of belanghebbenden te horen.

gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud