Interpelatie Parkeerenquête - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Interpelatie Parkeerenquête

Parkeren
Afgesproken is dat Demmers het Parkeerbeleid gaat begeleiden.                                                                                             Datum 20-2-2018

Afgesproken wordt dat er een enquête gehouden wordt onder de bewoners en de ondernemers/bewoners met accommodaties.
Demmers als verantwoordelijk wethouder begeleid het proces. Uiteraard is dat uitgevoerd door het ambtelijk apparaat.

Gesprekken vinden plaats en een enquête bedacht. Het APRZ als groep vertegenwoordiger van de bewoners wordt benaderd en gevraagd inbreng te geven.
Van deze gesprekken zijn natuurlijk verslagen gemaakt.
Demmers geeft opdracht deze inbreng te verwerken in de vragen aan de bewoners.
Uiteindelijk blijkt dat deze inbreng niet is verwerkt.

Demmers wordt gevraagd akkoord te geven voor het houden van de enquête, dat doet hij niet. Wel wordt akkoord gegeven de enquête te houden onder de eigenaren van accommodaties.  Tot zover een helder proces zou je denken.

Toch is er een enquête uit gegaan naar de bewoners en ook nog eens namens Wethouder Demmers die toen al een week geen wethouder meer was. WAAR GAAT HET NU FOUT????

Juist er zijn fouten gemaakt. Ambtenaren hebben geblunderd het ambtelijk apparaat schuurt. En daar waar collegeleden in de pers over elkaar heen struikelde en hun best deden om Demmers zeer negatief neer te zetten. Werd hem ook nog eens verboden op een geplande reis naar Zweden als Zandvoorts vertegenwoordiger op te treden. Lieten deze lieden er wel een enquête uit gaan onder naam van de uitgekotste Wethouder.

Een grove fout van het College en ambtelijk apparaat wat vervolgens op het conto van Demmers wordt geschreven. Erkennen dat er fouten zijn gemaakt door College is schijnbaar een moeilijk ding. Burgemeester en zijn Wethouders wassen hun handen in onschuld.
Als of Demmers toestemming heeft gegeven, met als bewijsstuk een mail die aantoont dat er toestemming is gegeven voor de accommodaties.
Er wordt nu verwezen naar een besluit op 22 augustus 2016. Een onterechte verwijzing natuurlijk! In het B&W advies is besloten “een” enquête te versturen naar bewoners en eigenaren van accommodaties. Nog niet is toen besloten welke enquête, deze was namelijk nog niet klaar! Dus “de” enquête was nog niet klaar.

Het B&W advies van 22 augustus 2017 word een besluit genomen tot het houden van “een” enquête. Het traject mag worden ingezet. Dat is een helder besluit. Maar is dit dan ook een akkoord om te versturen en wat?
 
“De” enquête wordt voorbereid vragen worden geformuleerd deze wordt voorgesteld aan APRZ en een reactie volgt. Er komt een advies van APRZ. Deze zou verwerkt moeten zijn. Dat is niet gebeurd!!.
Demmers geeft alleen toestemming voor “een” begeleideinde brief voor “een” enquête aan de Accommodaties. (zie mail) Vrijdag 6 oktober 2017. De dag dat Demmers in de middag op het matje werd geroepen bij de Burgemeester! Maandag 8 oktober gedwongen werd af te treden en dinsdag vroeg vertrok naar Zweden met de boodschap beslist niet op te treden namens Zandvoort, maar deze zelfde personen zo met zichzelf bezig waren dat men de fout in het versturen van de enquête niet in de gaten had.
Voornoemde geeft een helder beeld van wat er is gebeurd. Wethouder Toonen weet niet waar hij over praat blijkt! of snapt hij het niet, (zie zijn brief met antwoordt) Hiet staat helder dat het over de begeleidende brief gaat aangaande de acomodaties!!!! (zie ook de Mail) houdt hij de hand boven het hoofd van zijn college en ambtelijk apparaat. Er wordt hier maar wat aan elkaar gelogen.

Na afloop van de Raadsvergadering van 20 februari 2018 waar in GBZ via een interpellatieverzoek duidelijkheid wilde krijgen was zowel Gert-Jan Bluijs als Ger Toonen fanatiek op Wijnand afgestormd. Was het dan toch nog niet duidelijk genoeg.

In de wandelgangen werd snerend door Toonen nog maar eens herhaald of GBZ Demmers verder door het slijk wilde halen. Was hij niet dat Collegelid dat uitgebreid zijn mening in de krant verwoorde, zeer voorbarig bleek na onderzoek, met als reden Demmers extra te beschadigen.
Nee GBZ wil Demmers niet verder door het slijk halen. Dit college heeft Demmers al door het slijk gehaald, laten vallen als een baksteen ten voordelen van hun zelf of een of ander belang.

GBZ wil het helder hebben, fout is fout door wie ook gemaakt. Dat heet transparantie!

Fractie GBZ
De brief aan de Bewoners is niet ondertekend. Klopt natuurlijk want Demmers mocht dat niet meer! Wel die naar de eigenaren van de accommodaties, daar had Demmers digitaal akkoord voor gegeven. Zie onder andere de mail!
Waaruit maar duidelijk blijkt dat er iets fout is gegaan. En dat dat niet aan Demmers ligt, al doet het College dikke pogingen dat aan te To(o)nen.
 
Hier kunt u een deel van de Raadsvergadering naluisteren en de beandwoording van Tonnen beoordelen
De schriftelijk beandwoording van Toonen
Het B7W advies. Per datum van 22-8-2016
Het besluit van 22-8-2016.  
Let op de gele arsering.
De mail van Demmers aan de Ambtenaar op de vraag of de begeleidingsbrief voor de accommodaties goed is.
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud