Ouderen Partij Zandvoort geloofwaardig? - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Ouderen Partij Zandvoort geloofwaardig?

Gemeente > Beleidsstukken
Ouderen Partij Zandvoort geloofwaardig?

Ouderen Partij Zandvoort geloofwaardig?


Uit het verkiezingsprogramma van Ouderen Partij Zandvoort 2006-2010.

“het confrontatiemodel moet afgeschaft worden”

De laatste vier jaar is het een en al confrontatie geweest, tussen de ouderenpartij en haar wethouder, collega raadsleden en andere bestuurders. Als “hoogtepunt” : De bewoners van de middenboulevard organiseren eigen hoorzittingen, over het bestemmingsplan, bewoners vertegenwoordiging door OPZ voldoet niet meer??Met betrekking tot de MB: “Breed Draagvlak”
Daar kunnen we kort over zijn: De plannen zijn dermate vaag, dat draag vlak nauwelijks aan de orde zijn geweest, voorzover het vernieuwing, verandering en verbetering van het gebied betreft.
“Er moeten keuzes gemaakt worden”

Afgezien van de structuurvisie is er geen enkele keuze gemaakt. En die keuze moet nog bevestigd worden door de raad.
” Er moet energiek en daadkrachtig” bestuurd worden.

De energie is niet besteed aan daadkracht en duidelijkheid meer aan onderling gehakketak. (zie rekenkamerrapporten)
” Verkeersveiligheid is nummer 1″

Uit de zeer gevaarlijke situatie bij de realisering van de rotonde Tolweg , Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat is niets gedaan.
” Realisering van het Ruimtelijk Functioneel Plan levert een miljoenen verlies op”

De kosten van totale realisering gefaseerd in 10 jaar kost 90 miljoen euro, de opbrengsten zijn tussen de 100 en 130 miljoen euro, ( bron: weblog bouberg – Wilson) Hoezo miljoenen verlies?
“Aantonen van behoefte en slaagkansen” (MB)”

Citaat uit : “Structuurschets 1996″, de structuurschets is niet meer geldig en vervangen door structuurvisie “Parel aan Zee Plus”. Talloze malen is dit citaat aangevoerd door de Ouderen Partij aangevoerd om plan en realisatie tegen te houden. Als Vesteda en de Bank Nederlandse Gemeenten willen investeren in een goed plan……. Hoezo “Aantonen”?
“De Ouderen Partij Zandvoort zet in op een sterke positie van de seniorenraad”

De seniorenraad is afgeschaft en vervangen door de WMO raad, die een breed palet vertegenwoordigd van de bevolking, de senioren vertegenwoordiger staat niet eens op de lijst van OPZ.
” De Ouderen Partij Zandvoort zet in op “verbetering” van het leefklimaat. ”

Als verbetering beknotting van activiteiten en doodse stilte betekent is de Ouderen Partij aardig op weg!
“De Ouderen Partij Zandvoort gaat een nieuw beleidsplan Ouderen maken, dat van 1991 is verouderd.”

De Ouderen Partij Zandvoort heeft dit niet voorelkaar gekregen.
“Van het gasthuisplein en omgeving gaan we een “museumkwartier” maken”.

De Ouderen Partij Zandvoort heeft een parkeerplaats gemaakt van het gasthuisplein en omgeving.
” De huidige coalitie is voor toeristisch-economische aktiviteiten op de polen”

Wegens gebrek aan “draagvlak” is nota bene de tijdelijke vergunning om daar iets leuks te doen afgeschoten, dankzij de “rust/roestpartij” ( Zie de laatste nieuwsbrief MB )
“De Ouderen Partij Zandvoort is tegen het volbouwen van pleinen en tegen verstedelijking”

Zoals het er nu bijstaat wordt het Badhuisplein volgebouwd en bij Bouwes Palace verschijnen giga-torens. ???
“Hoe gaat het er nu uitzien? Dat gaan we nu weten…”

Weblog B.Bouberg Wilson juni 2006, We weten helemaal niets! (2009)

Verder: Met ondersteuning van de Ouderenpartij is het Parel aan Zee Plus plan tot stand gekomen, op Blz. 17 bij de zeven ambities staat:
“Iedereen doet mee” Hoe gaat de ouderenpartij dit voor elkaar krijgen??

Eveneens staat in de Structuurvisie : “Herontwikkeling van het Boulevardgebied” , In het middengebied wil deze partij niets, op de polen wil die partij ook niets……. hoe kan met instemming van deze partij dan het woord “herontwikkeling” in de structuurvisie verschijnen ?

In samenwerking met de VVD heeft deze partij het gepresteerd om zeer veel geld te verkwisten, geweigerd om vastgesteld beleid uit te voeren, en deskundigen en hun eigen (Bierman) wethouder te schofferen. met als gevolg dat een plan met bewonersgaranties in de prullenbak verdween.

In de “herkansing” moesten vier problemen opgelost worden:

1) Een waterparagraaf m.b.t. de ontwikkelingen

2) Parkeerbehoefte inzichtelijk maken.

3) De economische uitvoerbaarheid op tijd inleveren

4) Geen samenhang en herstructurering van het middengebied.

Aanhangers van de Ouderen Partij zijn in beroep gegaan tegen deze beslissing en conclusie van de Provincie Noord-Holland, bij de raad van state. De raad van state heeft hen in 2009 van tafel geveegd. Naar aanleiding van deze gang van zaken is “Collectief Particulier Opdrachtgeverschap” uit de hoge hoed getoverd. Tegenstanders willen zelf “ontwikkelen”. Kennelijk is er toch wat te verdienen, na 8 jaar het tegenovergestelde te hebben beweerd. Met deze goocheltruc probeert men punt 4) van de bezwaren weg te nemen. Deskundigen achten het hoogst onwaarschijnlijk dat de huidige bewoners die stap(pen) gaan nemen en gefinancierd krijgen.

Het lijkt GBZ zeer onwaarschijnlijk dat het voorliggende bestemmingsplan slaagkansen heeft in de beoordeling van hogere overheden. De vier klachten zijn niet opgelost. Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd (door de Vrom Inspectie) , zullen het de grenzen in hoogte en oppervlakte zijn, niet de inhoud. Dat betekent dat we met lege handen staan voor wat de inhoud betreft, m.a.w. het circus begint weer overnieuw.

gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud