Rijk knijpt Zandvoort uit als een citroen - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Rijk knijpt Zandvoort uit als een citroen

College > Vragen
Rijk knijpt Zandvoort uit als een citroen


Geacht College,

De Fractie van GBZ vraagt middels een reactie van het College opheldering van de volgende zaak:

Onder het mom van “decentralisering” worden er al jaren via de “salamitactiek” meer taken van rijk naar gemeente overgeheveld. Het rijk gaat er bij voorbaat vanuit dat de gemeente dat goedkoper kan en levert er niet het geld bij om deze taken naar behoren te vervullen. Het rijk voert de volgende argumenten aan:

1) de gemeente heeft er meer zicht op.
2) Het verkleint de afstand tussen burger en lokaal bestuur
3) Het is goedkoper.

De al vooraf ingeboekte korting op het gemeentefonds heet “efficiencykorting”. Nu de gemeente Zandvoort al flink bezuinigt op de organisatie, maar er meer taken in de toekomst met minder te besteden geld op ons afkomen, lijkt het vervullen van die taken een onmogelijkheid. Vaak zijn naast het korten op subsidies, het snijden in het personeelsbestand de genomen maatregelen, dit echter staat haaks op het uitvoeren van meer en complexere taken.

Verder verdwijnt het BTW compensatiefonds, hiermee konden gemeenten betaalde BTW terugvorderen, op taken die ondernemerachtige aspecten bevatten, maar wel tot de kerntaken van de gemeente behoren. De gemeente wordt dan gedwongen om zo veel mogelijk zelf te doen, ook dit staat haaks op personeelsreductie, wederom een onmogelijk scenario.

Het ei van Columbus is fusie van gemeenten, waarmee de kosten van het lokaal bestuur kan uitsmeren over meer inwoners, GBZ vindt dat fusie en schaalvergroting in onze situatie ( geografisch, identiteit) een slecht plan.

Nu de financiële situatie in Zandvoort toch al niet florissant is vereist dit strategie en visie van het lokaal bestuur, hoe dit te richten en in te richten.

Onze vraag luidt dan ook als volgt:

Gaarne zouden wij van het College willen weten hoe wij gaan anticiperen op de toekomst, d.w.z. hoe de taken uit te voeren en toch zelfstandig te blijven?

Fractie Gemeente Belangen Zandvoort
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud