Visie GBZ op het Deltaplan Toerisme - GBZ Acrhief

Gemeente Belangen Zandvoort

Archief

Ga naar de inhoud

Visie GBZ op het Deltaplan Toerisme

Gemeente > Beleidsstukken
Visie GBZ op het Deltaplan Toerisme“Deltaplan” Toerisme


Op afzienbare termijn is een internationaal 5 sterren hotel inclusief wellness en zakelijke congresaccommodatie op een representatieve plaats in Zandvoort niet mogelijk. Het college zet in op kleinschalig verblijfstoerisme en de huidige capaciteit te vergroten met de mogelijkheid voor inwoners om een Bed en Breakfast te beginnen. Een aansluitend plan om een niet weersafhankelijke publiekstrekker te faciliteren ontbreekt maar lijkt ons noodzakelijk om buiten de zomermaanden de bezetting en daarmee de inkomsten voor gemeente en inwoner te vergroten.

Doel:

Op termijn 250.000 extra overnachtingen.

Op basis van de cijfers van 2009: een nachtverblijfsbelasting van 1.20, de gemiddelde verblijfsduur van 5,25 dag en de gerealiseerde inkomsten (1.270.000 ) zijn er 201.587 personen blijven slapen. Het aantal bedden in Zandvoort bedraagt 2410 (Sunpark) + 1433 (hotels/pensions) = 3843. Inkomsten toeristenbelasting 1.270.000 gedeeld door 3843 is de opbrengst voor 1 bed = 330,47 het bed wordt dan 275 maal verhuurd, er zijn 365 dagen, dus daar is nog wat te winnen vooral buiten de zomermaanden.

Gegeven de gemiddelde verblijfsduur, het aantal bedden en het gewenste aantal overnachtingen dienen er dus 47.600 personen meer naar zandvoort te komen, de benodigde capaciteit zal er waarschijnlijk niet in de zomermaanden zijn, dus het aanbod aan recreatieve voorzieningen zal buiten de zomermaanden van die kwaliteit moeten zijn dat men hier wil blijven slapen. Om het doel te halen in de zomermaanden zijn 915 extra bedden nodig, of indien men de onbenutte capaciteit in de winter kan benutten (90 dagen) veel minder.

Een weersonafhankelijke publiekstrekker waar men een of meer overnachtingen voor over heeft is niet te verwachten. We gaan er dan vanuit dat de benodigde extra bedden (915) nodig zijn om het doel te halen. 250.000 overnachtingen = 47.600 personen=915 bedden=350 a 400 kamers extra bij een gemiddelde van 2.5 kamer per B&B inrichting en 5,3 slaapplaats. Als we uitgaan van 375 kamers met een gemiddelde van 2,5 kamer per wooneenheid zouden er bij 150 wooneenheden een B&B gerealiseerd moeten worden. Uit behoefte onderzoek blijkt dat in de regio zuid-kennemerland plaats is voor 900 hotelkamers meer, of dit ook geldt voor B&B is niet bekend, maar aannemende dat het zo is, is een gerichte promotie geen weggegooid geld.

Kosten:
Er zijn bestemmingsplanwijzigingen nodig, niet alle wijken zijn geschikt om B&B toe te staan, een duidelijk parkeerregime is nodig voor deze groep logiesverstrekkers, een gerichte actie van lokale overheid inzake verbouwingsfinanciering (micro-krediet), en een snelle doorlooptijd voor verbouwings- aanvragen lijken geen overbodige luxe evenals een advies van de Stichting Bed & Breakfast Nederland.


Bronnen : Stichting Bed and Breakfast Nederland, Bedrijfschap Horeca, Onderzoek en Statistiek Gem.Amsterdam, Onderzoek AZK Hotelaccomodatie Zuid-Kennemerland. Jaarverslag 2009 Gemeente Zandvoort. Bezoekers Onderzoek Zandvoort 2009 NBTC.
gbz@gbz.nu
Terug naar de inhoud